Kenelle?

Yksityiselle puheterapeutille tullaan yleensä perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähettämänä, jolloin terapiakäynnit maksaa asiakkaan kotikunta, Kela tai vakuutusyhtiö.

Kelan järjestämässä ja rahoittamassa kuntoutuksessa Kela maksaa kuntoutujan etuudet ja terapiassa noudatetaan Kelan voimassa olevaa avoterapiastandardia. Terapia toteutuu tällöin standardin, kuntoutuspäätöksen ja -suunnitelman sekä kuntoutujan kanssa sovittujen omien tavoitteiden mukaan. Kelan järjestämästä kuntoutuksesta löytyy lisää tietoa Kelan verkkosivuilta.

Puheterapiaan voi tulla myös ilman lähetettä ja maksaa käynnit itse. Puheterapeuttiakaan ei tarvitse ostaa säkissä – käytäntönäni on henkilökohtainen tapaaminen ennen päätöstä terapiasuhteen aloittamisesta.

Missä?

Terapia voi toteutua joko asiakkaan omassa toimintaympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa, muussa hoitoyksikössä tai koulussa, tai vastaanottotiloissani Terapianurkassa (https://www.terapianurkka.net/) Vihdin Nummelassa.

Miten?

Työskentelyni keskeiset periaatteet:

Kokonaisvaltaisuus: 

Tuloksellinen puheterapia edellyttää kuntoutujan näkemistä kokonaisuutena sen sijaan, että keskityttäisiin vain vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa ilmeneviin vaikeuksiin ja puutteisiin. Kuntoutuja on huomioitava myös osana sosiaalista ympäristöään. Yhteistyö kuntoutujan lähipiirin kanssa on aina keskeinen osa terapiaa.

 

Avoimuus ja luottamuksellisuus: 

Kuten elämässä muutenkin, puheterapiaprosessissakin jakamalla huoli puolittuu ja ilo tuplaantuu. Tämä edellyttää joskus kipeidenkin asioiden jakamista ja siten luottamuksellisen suhteen syntymistä terapeutin ja kuntoutujan sekä hänen perheensä välille.

 

Vastuullisuus ja sitoutuneisuus: 

Vastuulliseen työtapaan kuuluu mielestäni taata ajallisten – ja ajatuksellisten – resurssien riittävyys kutakin kuntoutujaa varten. Sen vuoksi rajaankin asiakas- ja käyntimääräni niin, että pystyn tutustumaan kuntoutujan tietoihin ennalta huolellisesti ja ehdin suunnitella ja valmistella jokaisen terapiatapaamisen yksilöllisesti. Puheterapia ei ole yksittäisiä temppuja eikä vaikuttavaa puheterapiaa synny käyntejä läpijuoksemalla!

 

Ilo: 

”Ilo on sitä, että saa olla oma itsensä.” Harvoissa asioissa hyvään lopputulokseen päädytään (pelkästään) hampaat irvessä puurtamalla, eikä puheterapia ole tässä suhteessa mielestäni poikkeus. Omana itsenään olemisen ja onnistumisten lisäksi puheterapiassa iloa voi – ja pitäisi -tuottaa myös itselleen mieluisan henkilön tapaaminen.